Laboratoriohoitajan työ

Hei!

Olen Kirsi Kiipeli ja toimin Fimlabissa laboratoriohoitajana. Työskentelen näytteenkäsittelyssä eli pääasiassa näytteiden vastaanotossa ja esikäsittelijällä.

Otan vastaan näytteitä, jotka tulevat meille laboratorioon alueen toimipisteiltä tai Tampereen yliopistollisesta sairaalasta Tempus -näytekuljetusjärjestelmän ja putkipostin välityksellä. Osa näytteistä syötetään suoraan näytteiden esikäsittelijöille, osa vaatii erilliskäsittelyä ennen siirtoa analysointivaiheeseen.

Automaatiolinjastolla ensisijainen tehtäväni on huolehtia siitä, että prosessi sujuu ongelmitta ja näyteputket on pakattu ja käsitellään oikein.

Työskentely automaatiolinjastolla on erittäin mielenkiintoista, koska se on vielä niin uutta! Innostun siitä, että pääsen käyttämään ongelmanratkaisutaitojani. Työ on melko nopeatempoista erityisesti aamuvuoroissa, koska näytteitä tulee paljon. Välillä saan käyttää luovia ratkaisuja ja välillä taas lukea ohjekirjaa.

Automaatiolinjastolla työskentely on myös moniammatillista. Siinä, missä olen aiemmin eri pisteillä tottunut olemaan esimerkiksi vain laboratoriohoitajien kesken, täällä on mukana myös muita alan asiantuntijoita kuten kemistejä.

Parasta Fimlabissa on mukavat työkaverit ja se, että olemme oikeasti mukana tässä ajassa. Kehitämmekin jatkuvasti palveluitamme entistä asiakaslähtöisempään suuntaan. Koko ajan tulee muutoksia, ja on hienoa päästä käyttämään ja hyödyntämään uusinta teknologiaa, kuten tätä automaatiolinjastoa.

Kirsi Kiipeli

Laboratoriohoitaja, Fimlab Laboratoriot Oy